';
იურისტი

ვიქტორია ბურნუსუზიანი

მთავარი / ადვოკატი / ვიქტორია ბურნუსუზიანი

პრეზენტაციის ჩამოტვირთვა

გაინტერესებთ თანამშრომლობა?
შეამოწმეთ ჩვენი მახასიათებლები. Ალბათ
დაგაინტერესებთ.
დირექტორი, იურისტი

ვიქტორია ბურნუსუზიანი

 

სამუშაო გამოცდილება:

-კერძო კომპანიებში მუშაობის მრავალწლიანი გამოცდილება

სამუშაო ენები: ქართული (მშობლიური), რუსული (თავისუფლად), სომხური (თავისუფლად)

  • vikaburnusuziani@gmail.com

  • (+995 32) 568-62-19-91

  • საქართველო, თბილისი

განათლება

Image icon
საქართველოს ტექნიკური უნივერსისტეტის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი (სამართლის ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი)

საქმიანობის სფერო

სამეწარმეო სამართალი;

ადმინისტრაციული სამართალი;

Გააზიარე

Share This