გაქვთ კითხვები?

Tel. +995 577 48 88 56

პრეზენტაციის ჩამოტვირთვა

გაინტერესებთ თანამშრომლობა?
შეამოწმეთ ჩვენი ბროშურა. Ალბათ
დაგაინტერესებთ.
რა არის იურიდიული აუთსორსინგი?

ჩვენი კომპანია იურიდიულ და ფიზიკურ პირებს თავაზობს აუთსორსინგულ იურიდიულ მომსახურებას საქართველოში. ამ მომსახურების უპირატესობა ისაა, რომ იურიდიული მომსახურებით დაინტერესებულ პირებს და იურიდიულ კომპანიებს საშუალება ეძლევათ კადრის აყვანის ნაცვლად მიიღონ მაღალკვალიფიციური გუნდური მომსახურება უფრო ნაკლები დანახარჯებით; აუთსორსინგის დროს დაინტერესებულ პირს აღარ უხდება კადრის (იურისტის) მოძებნა და შემდგომ ზრუნვა მის კვალიფიკაციაზე. იურიდიული მომსახურების პროფესიულ პასუხიმგებლობას იღებს ჩვენი გუნდი.
ყოველივე აღნიშნული თითოეული დაინტერესებული კლიენტისათვის ნიშნავს ნაკლებ დანახარჯებს და იმავდროულად მაქსიმალური შედეგის მიღწევას.
დაგვიკავშირდით და მიიღეთ თქვენზე მორგებული იურიდიული პაკეტები.

Image module
Image module