';
დამფუძნებელ-პარტნიორი, ადვოკატი

ცირა მაისურაძე

მთავარი / ადვოკატი / ცირა მაისურაძე

პრეზენტაციის ჩამოტვირთვა

გაინტერესებთ თანამშრომლობა?
შეამოწმეთ ჩვენი მახასიათებლები. Ალბათ
დაგაინტერესებთ.
დამფუძნებელ-პარტნიორი, ადვოკატი

ცირა მაისურაძე

 

სამუშაო გამოცდილება:

-საქართველოს პროკურატურის სისტემა (გამომძიებელი; პროკურორი);

-საერთო სასამართლოების სისტემა (მოსამართლე; სასამართლოს თავმჯდომარე)

-სსიპ „საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრი- ადვოკატი (საერთო სპეციალიზაცია; არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულება)

სამუშაო ენები: ქართული (მშობლიური), რუსული (თავისუფლად)

  განათლება

  Image icon
  ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;

  საქმიანობის სფერო:

  სამოქალაქო სამართალი;

  სისხლის სამართალი;

  ადმინისტრაციული სამართალი;

  სამეწარმეო სამართალი;

  Გააზიარე

  Share This