პრეზენტაციის ჩამოტვირთვა

გაინტერესებთ თანამშრომლობა?
შეამოწმეთ ჩვენი პრეზენტაცია. Ალბათ
დაგაინტერესებთ.

ჩვენს ადვოკატებს და იურისტებს გააჩნიათ ყველა შესაბამისი სერთიფიკატი და აქვთ საკმაოდ დიდი გამოცდილება თავიანთ სფეროში. ჩვენ გავწევთ  მაღალი ხარისხის მომსახურებას. ჩვენ გვესმის ამ სიტყვების მნიშვნელობა და ის პასუხისმგებლობა, რომელსაც თქვენ გვაკისრებთ.

Image module
Image module

იურიდიული მომსახურების გაწევა სამართლის სხვადასხვა დარგში

-კონსულტაცია;
-დოკუმენტების მომზადება, მტკიცებულებების მოპოვება;
-მოლაპარაკების პროცესში მონაწილეობის მიღება;
-სასამართლოში და ადმინისტრაციულ ორგანოებში წარმომადგენლობა;
-იურიდიული აუდიტი;

-კონსულტაცია;
-დოკუმენტების მომზადება, მტკიცებულებების მოპოვება;
-მოლაპარაკების პროცესში მონაწილეობის მიღება;
-სასამართლოში და ადმინისტრაციულ ორგანოებში წარმომადგენლობა;
-იურიდიული აუდიტი;

-კონსულტაცია;
-დოკუმენტების მომზადება, მტკიცებულებების მოპოვება;
-მოლაპარაკების პროცესში მონაწილეობის მიღება;
-სასამართლოში და ადმინისტრაციულ ორგანოებში წარმომადგენლობა;
-იურიდიული აუდიტი;

-კონსულტაცია;
-დოკუმენტების მომზადება, მტკიცებულებების მოპოვება;
-მოლაპარაკების პროცესში მონაწილეობის მიღება;
-სასამართლოში და ადმინისტრაციულ ორგანოებში წარმომადგენლობა;
-იურიდიული აუდიტი;

-კონსულტაცია;
-საქმის მასალების შესწავლა(ანალიზი);
-მტკიცებულბების მოპოვება;
-წარმომადგენლობა გამოძიებასა და ყველა ინსტანციის სასამართლოში.