';
ჩვენი ძირითადი აქტივობები

პრაქტიკის სფეროები

იურიდიული მომსახურების გაწევა სამართლის სხვადასხვა დარგში

  • სამოქალაქო სამართალი

  • სამეწარმეო სამართალი

  • შრომის სამართალი

  • ადმინისტრაციული სამართალი

  • სისხლის სამართალი

მომსახურების სახეობა მოიცავს

  • კონსულტაცია

  • დოკუმენტების მომზადება, მტკიცებულებების მოპოვება
  • მოლაპარაკების პროცესში მონაწილეობის მიღება

  • სასამართლოში და ადმინისტრაციულ ორგანოებში წარმომადგენლობა

  • იურიდიული აუდიტი

ჩვენ ვართ ექსპერტები

იურიდიული პრაქტიკის სფეროები

კორპორატიული (სამეწარმეო) სამართალი

შრომითი დავები

სახელშეკრულებო დავები

ადმინისტრაციული დავები

საგადასახადო დავები

სამშენებლო სამართალი

მემკვიდრეობითი დავები

ოჯახური დავები

სამეწარმეო სუბიექტების რეგისტრაცია

გაქვთ კითხვები
ცხელი ხაზი: + 995 568 621 991

ან მოგვწერეთ info@iuristebi.ge

Share This